1. Müügitingimuste kehtivus

 • Müügitingimused kehtivad tagalatoetus.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja tagalatoetus.ee omaniku MTÜ Tagalatoetus (edaspidi tagalatoetus.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 • Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja tagalatoetus.ee vahelisi suhteid tagalatoetus.ee hinnakiri, väljakujunenud head tavad ja Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid.
 • tagalatoetus.ee veebipoes tellimust vormistades ja ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
 1. Hinnad

 • tagalatoetus.ee veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 • tagalatoetus.ee veebipoe toodete hindadele lisandub transpordi hind: pakiautomaatidega üle Eesti transport 3.90 eurot.
 • tagalatoetus.ee jätab endale õiguse hindu ühepoolselt muuta ja teha kampaaniaid.
 • Hindade muudatused jõustuvad alates informatsiooni ilmumisest veebilehele tagalatoetus.ee.
 • Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinnamuudatuste avaldamist tagalatoetus.ee veebilehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
 1. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

 • Soovitud tooted lisada ostukorvi.
 • Tellimuse vormistamise alustamiseks vajutada ostukorvis lingile „Vormista tellimus“.
 • Seejärel tuleb Kliendil valida, kas ta soovib tellimuse vormistada külalisena või läbi kliendikonto. Kliendikontoga tellimuse vormistamine tähendab, et Klient registreerib end tagalatoetus.ee veebipoe kasutajaks ja logib kasutajana sisse. 
 • Tellimuse vormistamise lehel tuleb Kliendil täita nõutud andmeväljad, valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja makseviis, seejärel vajutada lingile „Esita tellimus“.
 • Tellimuse kinnitus saadetakse tellimuse tegemise käigus märgitud e-posti aadressile.
 • Tellimuse eest on võimalik tasuda arvega.
 • Andmed makse tegemiseks leiab Klient tellimuse kinnituselt, mis saadetakse tellimuses märgitud e-posti aadressile.
 • Tellimust hakatakse täitma pärast tellimuse eest tasumist. Tellimus kehtib 5 päeva alates tellimuse vormistamisest, kui selle aja jooksul ei ole Klient arvet tasunud, siis tellimus tühistatakse.
 • Müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimuse kogusumma on laekunud MTÜ Tagalatoetus arveldusarvele.
 1. Kauba kohaletoimetamine

 • Peale Kliendi poolset arve tasumist komplekteerib tagalatoetus.ee tellimuse ja postitab kauba(d) kliendi poolt valitud tarneviisi valikule.
 • tagalatoetus.ee kohaletoimetamise tähtajad kehtivad alates arve tasumise hetkest ja on näidatud tagalatoetus.ee veebilehel.
 • Kui tooted (mitte tootepakendid) on transpordi käigus saanud vigastada, siis asendab tagalatoetus.ee need Kliendile.
 • Kui toote asendamine osutub võimatuks, siis pakub tagalatoetus.ee Kliendile kauba maksumuse hüvitamist.
 • tagalatoetus.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui viivitus on põhjustatud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest, transporditeenuse pakkuja poolt või muudest asjaoludest, mida tagalatoetus.ee ei saanud ette näha.
 • Müügitingimustes väljatoodud kohaletoimetamise hinnad ja tingimused kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires.
 1. Tellimuse muutmine ja tühistamine

 • Kui Klient on juba tellimuse esitanud, kuid soovib seda muuta/tühistada, tuleb esimesel võimalusel saata sellekohane e-kiri aadressile tagalatoetus@gmail.com. Kirjas märkida ära ka tellimuse number, mida Klient muuta/tühistada soovib.
 • Kui kaup on juba teele pandud, kuid Klient soovib kauba siiski tagastada, siis kehtivad tagastamisõiguse tingimused (vt punkt 6).
 1. Tagastamisõigus

 • Teil on õigus tellimusest taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 • Tellimusest taganemiseks tuleb esitada tagastamisavaldus e-posti aadressil tagalatoetus@gmail.com 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Avaldusse tuleb märkida tellimuse või arve number ja pangakonto number, kuhu kanda kauba eest tagastatav summa.
 • Tellitud kauba peab Klient tagasi saatma 30 päeva jooksul pärast tagastamisavalduse saatmist.
 • Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.
 • Transpordikulud tagasimaksmisele ei kuulu.
 • Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient.
 • tagalatoetus.ee kannab kauba tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta tellimuses olevale tootele.
 • tagalatoetus.ee teeb tellijale tagasimakse 30 päeva jooksul pärast tagastamisavalduse meieni jõudmist (eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires).
 • Kliendi süül vigastatud tooteid tagasi ei võeta.
 1. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

 • Kliendil on õigus alates kauba kättesaamisest kahe aasta jooksul esitada pretensioone tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse kohta.
 • tagalatoetus.ee ei vastuta Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest, defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel, toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
 • Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega.
 • Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote asendamine ei ole võimalik.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile tagalatoetus@gmail.com pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 1. Turvalisus

 • Kliendi isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, neid kasutatakse ainult tellimuse täitmiseks ja tellimusega seotud küsimuste lahendamiseks.
 • E-kirju uute toodete ja sooduspakkumiste kohta saadab tagalatoetus.ee ainult Kliendi eelneval loal.
 1. Muud tingimused

 • Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja tagalatoetus.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
 • Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka tagalatoetus.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.